Header

به بهانه تتلو

به بهانه تتلو

مدتها بود که می خواستم به بهانه جو سنگینی که بر علیه او راه افتاده بنویسم. فرصت دست نمی داد

با فردای تتلو کاری ندارم که هیچ کس از فردای خودش هم خبر ندارد

شخص تتلو هم چندان موضوعیتی ندارد. مهم رویکردهاست

درباره دیروز و امروزش چند کلمه ای به اختصار می نویسم که بهانه خوبی است برای روشن شدن خیلی چیزها

?وقتی ظهور کرد با آن وضعیت آنچنانی و عکسها و کلیپیهای آنچنانی تر، در کنار ساسی مانکن ها نماد آزادی بود و حرف دل جوانها!
?وقتی توبه کرد و به رهبری ابراز ارادت، گفتند که به دنبال مجوز است.
?و وقتی از کاندیدای رقیب حمایت کرد، تبدیل به مترودترین چهره در رسانه های دوستان شد.
?وقتی گند توهینها درآمد عده ای ژست روشنفکری گرفتند که ما با خودش کاری نداریم! چرا از او بهره برداری سیاسی می کنند؟ و جالب است کسانی این حرف را می زنند که برای استفاده از پایگاه هنرمندان میلیاردی خرج می کنند.

با سیاسیون و نیاتشان هم کاری ندارم که هر دو جناح می توانند گرفتار نگاه ابزاری به هنرمندان باشند

این روزها تتلو نیاز به حمایت دارد نه به جهت سیاسی که به خاطر شخصیتش.

می گویند خدا به بردارها نگاه می کند نه مکان ها! حرکتها را حساب می کند نه نقاط اولیه را
کسی که از یک نقطه عقب به سمت جلو حرکت می کند از منی که به ظاهر از او جلوترم ولی در جای خودم درجا زده ام به مراتب جلو تر است.

و تتلو از جایی که بود خیلی جلوتر آمده هرچند هنوز از خیلی ها عقب تر باشد و این کاری است که کمتر کسی از پسش بر می آید

?چند چهره را می شناسید که به گذشته اش پشت پا بزند و در ازایش هیچ چیز قابل توجهی دریافت نکند؟
?چند نفر را می شناسید که به خطاهایش اعتراف کند و در جهت اصلاحش قدم بردارد؟
?چند هنرمند را می شناسید که به ریزش هوادار تن بدهد و طرفدارانش را خرج عقایدش کند نه عقایدش را خرج هواداران!

هنوز که هنوز است برای بیان عقائدش نه مجوزی نصیبش شده و نه دسته چکی حواله اش و این یک دنیا ارزش دارد

نمی دانم. شاید فردا روزی خدای ناکرده زیر این همه فشار بشکند، امروزش را باید ستود…

حمیدرضا منصوبی

به بهانه تتلو

http://www.musicfm.ir/?p=10801

موارد مرتبط

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.