Header

تا سال 1954 باور تمام دنیا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود

تا سال 1954 باور تمام دنیا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود

?آنها باور داشتند که انسان محدودیتهای فیزیکی دارد که هیچگاه نخواهد توانست یک مایل را زیر چهار دقیقه بدود!

?تا اینکه سر و کله راجر بنستر پیدا شد و در یک مسابقه یک مایل را در کمتر از ۴ دقیقه دوید .

?از آن به بعد در یکسال حدود بیست هزارنفر این رکورد را زدند و کم کم این کار به سطح دبیرستانها کشیده شد!

?چه چیزی فرق کرد درعرض یکسال؟
هیچ چیز فقط یک کلمه : “باور”
یک نفر آمد و باور بقیه را تغییر داد.

?باور داشته باشیم که برنامه های خداوند
برای ما، بهتر از رویا پردازی های ما برای خودمان است

تا سال 1954 باور تمام دنیا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود

http://www.musicfm.ir/?p=11800

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.