تعهدات رسمی ایران در توافق پاریس بررسی نشده است!

تعهدات رسمی ایران در توافق پاریس بررسی نشده است! ?طبق توافق پاریس، وضعیت موجود کشورها به‌عنوان معیار در نظر گرفته می‌شود؛ ادامه وضع موجود به این معناست که صنایع ما به همین میزانی که الآن است انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشند و این یعنی توسعه به همین میزان بماند. ?در این راستا بر اساس سناریوی … ادامه خواندن تعهدات رسمی ایران در توافق پاریس بررسی نشده است!