Header

حادثه یازده سپتامبر

امیر تتلو به تازگی پستی راجع به حادثه یازده سپتامبر در تلگرام خود منتشر کرده است!

حادثه یازده سپتامبر ٩/١١ رو حتما به خاطر دارید !

ماجرایی که با سیاست فالس فلگینگ آمریکا به اسم مسلمانان تمام شد ! و انواع بى عدالتى ها ، حق کشى ها و بى احترامى ها را براى مسلمانان به دنبال داشت !

در حالیکه ٩/١١ یک سناریوى از پیش نوشته شده توسط فرماسونر هاى یهودىِ صاحب برج هاى دوقلو و برج سوِن که در همسایگی آنها بود میباشد ! و حتى چند ماه قبل از حادثه نقشه معمارى و دوباره سازى مجدد برجها به اتمام رسیده و آماده اجرا بود !

در واقع برخورد هواپیماها به برج هاى دو قلو هیچ نقشى در فرو ریختن آنها و همچنین انهدام برج سوم به نام برج سِوِن نداشت .

علت اصلى فرو ریختن برج ها در پایه برج و سقوط آزاد آنها در ١١ ثانیه ، بهره گیرى از تکنولوژى انرژی آزاد هدایت شده بود که سبب فرو ریزى و خاکستر شدن برج هاى دو قلو و برج سِوِن شد !

زمان انهدام برج ها با لحظه برخورد هواپیما ها تنظیم شده بود ! و در واقع برخورد هواپیما ها تنها براى منحرف کردن سناریوى اصلى و فالس فلگینگ و تروریست اعلام کردن مسلمانان بود ! سایه !

بعلاوه بر اساس قوانین فیزیک فروریختن برجهاى دوقلو به شکلى که اتفاق افتاد بر اثر برخورد هواپیما ها و آتش سوزى غیر ممکن است و سوخت هواپیما قدرت ذوب کردن ستون هاى فولادى را ندارد!

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به کتاب برجها به کجا رفتند نوشته جودى وود مراجعه کنید !

امیر تتلو

حادثه یازده سپتامبر

حادثه یازده سپتامبر

http://www.musicfm.ir/?p=8331

موارد مرتبط

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.