Header

روزه و شب زنده داری در منزل

روزه و شب زنده داری در منزل

🔹 حضرت علی می فرمایند: روزی رسول خدا بر ما وارد شد و فاطمه کنار دیگی نشسته بود و من هم عدس پاک می کردم.

🔸 فرمود : یا ابالحسن! از من بشنو و من سخن نمی گویم مگر از جانب پروردگارم؛ هیچ مردی نیست که همسرش را در خانه یاری دهد، مگر اینکه برای او عبادتی بسیار فراوان از روزه و شب زنده داری به شمار می آید و در پایان فرمود:

🔺 ای علی ! به همسرش خدمت نمیکند مگر صدّیق یا شهید یا مردی که خدا برایش خیر دنیا و آخرت را خواسته باشد.

📚 کتاب شریف جامع الاخبار ص۱۰۳

🖌 یکی از روایاتی که منتظران حضرت باید به آن عمل کنند، همین روایت است که یکی از وظایف منتظران برای سبک زندگی خانوادگی ایشان را بر میشمارد.

روزه و شب زنده داری در منزل

http://www.musicfm.ir/?p=13288

موارد مرتبط

0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.