عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست

عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست استاد رائفی پور: ? خود خداوند متعال می فرماید:در تمام مخلوقات من ، هیچ چیز را به اندازه عقل دوست ندارم. ?تابع ترین مخلوق خدا هم عقل است ، خیلی مهم است تا حدی که مبنای پذیرش عبادات شما عقل شماست و چقدر عبادت عقلانی است. به همین … ادامه خواندن عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست