کلام آخر، ترازوی کافر شناسی

کلام آخر، ترازوی کافر شناسی ? امام کاظم میفرمایند: کسیکه درباره چهار چیز شک کند، به تمام آنچه خدا نازل کرده کافر شده است؛ یکی از آنها شناختن امام در هر عصر و زمان است که شخص امام و صفاتی را که داراست بشناسد. ? بحار الانوار؛ جلد۶۹؛ صفحه۱۳۵ ? از آنچه تا کنون در … ادامه خواندن کلام آخر، ترازوی کافر شناسی